1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 游泳趣事

   游泳趣事

  5. shǔ
  6. jiǎ
  7. de
  8. tiān
  9.  
  10. dài
  11. jīn
  12. lóng
  13. shān
  14. 暑假的一天,媽媽和爸爸帶我和哥哥去金龍山
  15. zhuāng
  16. yóu
  17. yǒng
  18.  
  19. dào
  20. le
  21. hòu
  22.  
  23. gǎn
  24. dào
  25. shí
  26. fèn
  27. mèn
  28.  
  29. shì
  30.  
  31. 莊游泳。到了以后,我感到十分悶熱,于是,
  32. kuài
  33. tuō
  34. le
  35. tōng
  36. shēng
  37. tiào
  38. le
  39. shuǐ
  40. zhōng
  41.  
  42. 我快速脫了衣服褲子撲通一聲跳入了水中,哈
  43.  
  44. zhēn
  45. shì
  46. hǎo
  47. liáng
  48. kuài
  49. ya
  50.  
  51. suí
  52. hòu
  53. xià
  54. lái
  55. le
  56.  
  57. !真是好涼快呀,爸爸和哥哥隨后也下來了,
  58. xià
  59. shuǐ
  60. hòu
  61.  
  62. shuō
  63. yào
  64. jiāo
  65. zuì
  66. shàn
  67. zhǎng
  68. de
  69. yǒng
  70.  
  71. shí
  72. 下水后,爸爸說要教我最不擅長的蛙泳,我十
  73. fèn
  74. gāo
  75. xìng
  76.  
  77. 分高興。
  78.  
  79.  
  80. yǒng
  81. jiù
  82. shì
  83. xiàng
  84. qīng
  85. yàng
  86. yóu
  87. yǒng
  88.  
  89. shuāng
  90. shǒu
  91. xiàng
  92. zuǒ
  93. yòu
  94. liǎng
  95.  蛙泳就是像青蛙一樣游泳,雙手向左右兩
  96. biān
  97. huá
  98. shuǐ
  99.  
  100. jiǎo
  101. yòng
  102. xiàng
  103. hòu
  104. dēng
  105.  
  106. zhè
  107. dòng
  108. zuò
  109. shuō
  110. lái
  111. róng
  112. 邊劃水,腳用力向后蹬,這個動作說起來容易
  113. zuò
  114. lái
  115. nán
  116.  
  117. xué
  118. le
  119. hǎo
  120. jiǔ
  121.  
  122. zhōng
  123.  
  124. chū
  125. shī
  126.  
  127. le
  128. 做起來難,我學了好久,終于可以“出師”了
  129.  
  130. shì
  131. zhe
  132. yóu
  133. le
  134. xià
  135. yuè
  136. yóu
  137. yuè
  138. lèi
  139.  
  140. guò
  141. le
  142. huì
  143. ér
  144.  
  145. 。我試著游了一下越游越累,過了一會兒,我
  146. shí
  147. zài
  148. tài
  149. lèi
  150. le
  151.  
  152. shuāng
  153. shǒu
  154. bǎi
  155. dòng
  156. shù
  157. yuè
  158. lái
  159. yuè
  160. shǎo
  161.  
  162. zuì
  163. hòu
  164. shēn
  165. 實在太累了,雙手擺動次數越來越少,最后身
  166. yóu
  167. zhǔ
  168. de
  169. chén
  170. le
  171. xià
  172.  
  173. guàn
  174. le
  175. shuǐ
  176.  
  177. 體不由自主的沉了下去,灌了一肚子水,哥哥
  178. kàn
  179. le
  180. xiào
  181. chuǎn
  182. guò
  183. lái
  184. le
  185.  
  186.  
  187. shuǐ
  188. huā
  189. 看了笑得喘不過氣來了,我一氣,一個水花打
  190. guò
  191.  
  192. ma
  193. ya
  194.  
  195. cǎn
  196. le
  197.  
  198. gǎn
  199. kuài
  200. táo
  201. mìng
  202.  
  203. fēi
  204. kuài
  205. yóu
  206. zǒu
  207. 過去,嗎呀!慘了,趕快逃命!我飛快地游走
  208. le
  209.  
  210. xiū
  211. shí
  212.  
  213. rán
  214. shuǐ
  215. huā
  216. guò
  217. lái
  218.  
  219. ā
  220.  
  221. 了,休息時,突然一個水花打過來,啊!哥哥
  222.  
  223. kuài
  224. pǎo
  225.  
  226. hěn
  227. kuài
  228. zhuī
  229. shàng
  230. le
  231.  
  232. zhuā
  233. zhù
  234.  
  235. ,快跑,他很快地追上了我,一把把我抓住,
  236. zuǐ
  237. hái
  238. shuō
  239. zhe
  240. shí
  241. me
  242.  
  243. hǎo
  244. xiàng
  245. shì
  246. lǎo
  247. shí
  248. me
  249.  
  250. dāng
  251. shì
  252. 嘴里還說著什么,好像是老虎不什么,當我是
  253. shí
  254. me
  255. māo
  256.  
  257. ò
  258.  
  259. xiǎng
  260. lái
  261. le
  262.  
  263. shì
  264. lǎo
  265. wēi
  266.  
  267. dāng
  268. 什么貓,哦!我想起來了,是老虎不發威,當
  269. shì
  270. bìng
  271. māo
  272.  
  273. shuō
  274. wán
  275. le
  276. zhī
  277. hòu
  278. hái
  279.  
  280. zhòng
  281. zhòng
  282. de
  283. le
  284. 我是病貓,說完了之后還把我“重重的打了一
  285. dùn
  286. bǎo
  287. de
  288.  
  289.  
  290. de
  291.  
  292. huǒ
  293. mào
  294. sān
  295. zhàng
  296.  
  297.  
  298. wéi
  299. le
  300. bào
  301.  
  302. 頓飽的”,氣的我“火冒三丈”。為了報復,
  303. chèn
  304. zhù
  305. de
  306. shí
  307. hòu
  308.  
  309. shēn
  310. shēn
  311. de
  312. le
  313. kǒu
  314.  
  315. qián
  316. 我趁他不住意的時候,深深的吸了一口氣,潛
  317. shuǐ
  318.  
  319. yóu
  320. le
  321. xiǎo
  322. duàn
  323. zhī
  324. hòu
  325.  
  326. tōu
  327. tōu
  328. de
  329. yǎn
  330. jīng
  331. shàng
  332. 入水底,游了一小段之后,偷偷的把眼睛浮上
  333. shuǐ
  334. miàn
  335.  
  336. xiàn
  337. nǎo
  338. dài
  339. kào
  340. zài
  341. àn
  342. shàng
  343.  
  344. biàn
  345. cóng
  346. 水面,發現哥哥把腦袋靠在岸上,便把從脖子
  347. dào
  348. jiǎo
  349. gēn
  350. dōu
  351. pào
  352. zài
  353. shuǐ
  354.  
  355. zhèng
  356. zài
  357. měi
  358. měi
  359. de
  360. xiǎng
  361. shòu
  362. zhe
  363.  
  364. shuǐ
  365. 到腳跟都泡在水里,正在美美的享受著“日水
  366.  
  367.  
  368. xiǎng
  369.  
  370. dài
  371. huì
  372. ér
  373. jiù
  374. huì
  375. měi
  376. měi
  377. de
  378. xiǎng
  379. shòu
  380. shuǐ
  381. 浴”。我想:待會兒你就不會美美的享受日水
  382. le
  383.  
  384. jiāng
  385. huì
  386. shòu
  387. dào
  388.  
  389. shuǐ
  390. guài
  391.  
  392. de
  393.  
  394. shì
  395.  
  396. 浴了,你將會受到“水怪”的襲擊!于是,我
  397. shàng
  398. yòu
  399. qián
  400. shuǐ
  401.  
  402. jìn
  403. háng
  404.  
  405. xià
  406. tiào
  407.  
  408. huá
  409.  
  410. dāng
  411. 馬上又潛入水底,進行“嚇一跳”計劃。當我
  412. yóu
  413. dào
  414. páng
  415. biān
  416. shí
  417.  
  418. xiān
  419. le
  420. xià
  421. de
  422. yǎng
  423.  
  424. rán
  425. 游到哥哥旁邊時,我先哈了一下哥哥的癢,然
  426. hòu
  427. yòu
  428. nuè
  429. le
  430. xià
  431.  
  432. xiàn
  433. zài
  434. yǐn
  435. yǐn
  436. yuē
  437. yuē
  438. tīng
  439. jiàn
  440. 后又虐了哥哥一下,現在我隱隱約約地聽見哥
  441. zài
  442. shuō
  443.  
  444.  
  445. āi
  446. ya
  447.  
  448. zhè
  449. shì
  450. shí
  451. me
  452. guài
  453. ya
  454.  
  455. zěn
  456. me
  457. zhè
  458. me
  459. 哥在說:“唉呀,這是什么怪物呀,怎么這么
  460. yǎng
  461.  
  462.  
  463. biàn
  464. shàng
  465. yòng
  466. jiǎo
  467. dēng
  468. le
  469. xià
  470. chí
  471.  
  472.  
  473. yuè
  474.  
  475. chū
  476. 癢!”我便馬上用腳登了一下池底,“躍”出
  477. shuǐ
  478. miàn
  479.  
  480.  
  481. wa
  482.  
  483. guài
  484. jiào
  485. le
  486. shēng
  487.  
  488. zuì
  489. hòu
  490. wěn
  491. wěn
  492. dāng
  493. dāng
  494. 水面,“哇”得怪叫了一聲,最后穩穩當當地
  495. zhàn
  496. zài
  497. le
  498. shuǐ
  499.  
  500. ér
  501. què
  502. bèi
  503. xià
  504.  
  505. diē
  506.  
  507. chí
  508.  
  509. 站在了水里。而哥哥卻被嚇得“跌”入池底。
  510. shàng
  511. lái
  512. hòu
  513.  
  514. shuō
  515.  
  516.  
  517. shí
  518. me
  519. guài
  520. ya
  521.  
  522. zhè
  523. me
  524. hài
  525. 浮上來后,哥哥說:“什么怪物呀,這么厲害
  526.  
  527. xià
  528. rén
  529. ā
  530.  
  531.  
  532. ér
  533. què
  534. zài
  535. páng
  536. xiào
  537. zhǐ
  538.  
  539. 、嚇人啊!”而我卻在一旁大笑不止。
  540.  
  541.  
  542. zuò
  543. wán
  544. zhè
  545. xiē
  546. shì
  547. zhī
  548. hòu
  549. dāng
  550. rán
  551. shǎo
  552. le
  553. dùn
  554. lou
  555.  做完這些事之后當然少不了爸媽一頓罵嘍
  556.  
  557. suī
  558. rán
  559. bèi
  560. le
  561. dùn
  562.  
  563. dàn
  564. bào
  565. le
  566. jiàn
  567. zhī
  568. chóu
  569.  
  570. jiù
  571. 。雖然被罵了一頓,但報了一箭之仇,我也就
  572. xīn
  573. mǎn
  574. le
  575.  
  576. 心滿意足了。
  577.  
  578.  
  579. yóu
  580. yǒng
  581. zhēn
  582. hǎo
  583. wán
  584.  
  585.  游泳真好玩!
  586.  
  587.  
  588.  
    
   無注音版:游泳趣事
    暑假的一天,媽媽和爸爸帶我和哥哥去金龍山莊游泳。到了以后,我感到十分悶熱,于是,我快速脫了衣服褲子撲通一聲跳入了水中,哈!真是好涼快呀,爸爸和哥哥隨后也下來了,下水后,爸爸說要教我最不擅長的蛙泳,我十分高興。
    蛙泳就是像青蛙一樣游泳,雙手向左右兩邊劃水,腳用力向后蹬,這個動作說起來容易做起來難,我學了好久,終于可以“出師”了。我試著游了一下越游越累,過了一會兒,我實在太累了,雙手擺動次數越來越少,最后身體不由自主的沉了下去,灌了一肚子水,哥哥看了笑得喘不過氣來了,我一氣,一個水花打過去,嗎呀!慘了,趕快逃命!我飛快地游走了,休息時,突然一個水花打過來,啊!哥哥,快跑,他很快地追上了我,一把把我抓住,嘴里還說著什么,好像是老虎不什么,當我是什么貓,哦!我想起來了,是老虎不發威,當我是病貓,說完了之后還把我“重重的打了一頓飽的”,氣的我“火冒三丈”。為了報復,我趁他不住意的時候,深深的吸了一口氣,潛入水底,游了一小段之后,偷偷的把眼睛浮上水面,發現哥哥把腦袋靠在岸上,便把從脖子到腳跟都泡在水里,正在美美的享受著“日水浴”。我想:待會兒你就不會美美的享受日水浴了,你將會受到“水怪”的襲擊!于是,我馬上又潛入水底,進行“嚇一跳”計劃。當我游到哥哥旁邊時,我先哈了一下哥哥的癢,然后又虐了哥哥一下,現在我隱隱約約地聽見哥哥在說:“唉呀,這是什么怪物呀,怎么這么癢!”我便馬上用腳登了一下池底,“躍”出水面,“哇”得怪叫了一聲,最后穩穩當當地站在了水里。而哥哥卻被嚇得“跌”入池底。浮上來后,哥哥說:“什么怪物呀,這么厲害、嚇人啊!”而我卻在一旁大笑不止。
    做完這些事之后當然少不了爸媽一頓罵嘍。雖然被罵了一頓,但報了一箭之仇,我也就心滿意足了。
    游泳真好玩!
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.mugua668.com:武胜县| www.ditr-inc.com:赣榆县| www.js28928.com:那坡县| www.walterosorio.net:合肥市| www.poengun.com:宁国市| www.knightsvisual.com:全南县| www.alongtheway-mdt.com:莱阳市| www.jlswp.com:星座| www.teknikellermakina.com:昌都县| www.synergistichealthgb.com:甘泉县| www.shufanqie.com:双峰县| www.pppmiami.org:石家庄市| www.mwxnh.cn:渝中区| www.sofiamarket.net:泗洪县| www.jnjfk.cn:荔浦县| www.geoeconomic.com:卢龙县| www.shanggao-valve.com:苏州市| www.myqccoupons.com:衢州市| www.pebbapps.com:云和县| www.huaye-tj.com:竹溪县| www.chinese-india.com:东阿县| www.sh61554342.com:西乡县| www.ks-diaz.com:兴海县| www.maltavizesi.net:黎平县| www.yjkj1588.com:石嘴山市| www.bateriaslight-infinity.com:鹤峰县| www.nescafechina.com:宜昌市| www.cp5220.com:静安区| www.char-o-lotranch.com:信丰县| www.tsctalk.com:天祝| www.g8586.com:海伦市| www.lwtengrui.com:吴旗县| www.lan-tour.com:霍林郭勒市| www.polish-translator.org:泽普县| www.bytejs.com:明光市| www.ssxnshz.com:南康市| www.668246.com:玛曲县| www.yadayang.com:综艺| www.bunnykitten.com:太仆寺旗| www.instantasshole.com:嘉禾县| www.aaotimepasskarain.com:太保市| www.maritimelawyer-china.com:齐齐哈尔市| www.cp7173.com:永新县| www.yttianyufood.com:宁国市| www.mfwwn.com:溧阳市| www.a-silver.com:白沙| www.erausquyn.com:应城市| www.solgintl.com:呼伦贝尔市| www.yourlifebar.com:青田县| www.elite-a.com:吉木萨尔县| www.monterockcorp.com:施秉县| www.wow-bakes.com:枣强县| www.nettensatis.com:江门市| www.fengfa-china.com:离岛区| www.nbphq.cn:杭锦旗| www.szbaled.com:恭城| www.leicestercityjersey.com:达日县| www.eamff.com:和田县| www.greenymora.com:彰武县| www.m8589.com:微山县| www.airportlimoes.com:石渠县| www.jordantrainerprime.com:体育| www.ovomasturbador.com:甘南县| www.libertytechs.com:漠河县| www.euqtn.com:灵丘县| www.wugongjie.com:阜新| www.flickneroptometry.com:凤城市| www.chord-tutor.com:赤城县| www.wzxj888.com:田东县| www.brianpuspos.com:三明市| www.zppcloud.com:贵州省| www.scybsq.com:三河市| www.bcdzcc.com:兖州市| www.merrylandchinesefood.com:肇东市| www.biberhapisatinal.com:沁水县| www.wzxj888.com:鄱阳县| www.meixinyuan-ic.com:宾川县| www.banchuan888.com:东丽区| www.sjname.com:巨鹿县| www.bleedingblack.com:大荔县| www.sh-ble.com:当雄县| www.wwwzhenren.com:和政县| www.velvetstorm-media.com:霸州市| www.huwei688.com:中西区|