1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 游泳趣事

   游泳趣事

  5. shǔ
  6. jiǎ
  7. zhōng
  8. zuì
  9. ràng
  10. nán
  11. wàng
  12. de
  13. jiù
  14. shì
  15. yǒu
  16. de
  17. yóu
  18. yǒng
  19.  
  20. wàng
  21. le
  22. 暑假中最讓我難忘的就是有趣的游泳。忘不了
  23.  
  24. duǒ
  25. duǒ
  26. shí
  27. xiàng
  28. yǒng
  29. lái
  30. de
  31. shuǐ
  32. huā
  33.  
  34. wàng
  35. le
  36.  
  37. ,那一朵朵不時向我涌來的水花;忘不了,那
  38. yòu
  39. bèi
  40. de
  41.  
  42.  
  43. zhēn
  44. de
  45. wàng
  46. le
  47.  
  48. zài
  49. 一次又一次被打破的記錄……真的忘不了,在
  50. yóu
  51. yǒng
  52. chí
  53. zhōng
  54. guò
  55. de
  56. fèn
  57. miǎo
  58. kuài
  59. shí
  60. guāng
  61.  
  62. 游泳池中度過的一分一秒快樂時光!
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68. guò
  69.  
  70. lián
  71. xià
  72. shuǐ
  73. dōu
  74. wèi
  75.  
  76. xiàn
  77. zài
  78.  
  79. de
  80. yóu
  81.  過去,我連下水都畏懼,可現在,我的游
  82. yǒng
  83. shù
  84. shì
  85. yǒu
  86. le
  87. fān
  88. tiān
  89. de
  90. biàn
  91. huà
  92.  
  93. yóu
  94. yǒng
  95.  
  96. shuǐ
  97. 泳技術可是有了翻天覆地的變化。自由泳、水
  98. tiào
  99.  
  100.  
  101. dōu
  102. chéng
  103. le
  104. de
  105. shǒu
  106. hǎo
  107.  
  108. hǎo
  109.  
  110. jīn
  111. tiān
  112. shǒu
  113. 蛙跳……都成了我的拿手好戲。好,我今天首
  114. xiān
  115. gěi
  116. jiè
  117. shào
  118. de
  119. shì
  120. de
  121. kàn
  122. jiā
  123. běn
  124. lǐng
  125.    
  126. shuǐ
  127. zhàng
  128.  
  129. shuǐ
  130. zhàng
  131. 先給你介紹的是我的看家本領D打水仗!打水仗
  132.  
  133. shuí
  134. huì
  135. ā
  136.  
  137. zhè
  138. hái
  139. néng
  140. chēng
  141. shàng
  142. kàn
  143. jiā
  144. běn
  145. lǐng
  146.  
  147. dàn
  148. shì
  149.  
  150. ?誰不會啊?這還能稱得上看家本領?但是,
  151. kàn
  152. jīn
  153. tiān
  154. de
  155.  
  156. zhàn
  157. kuàng
  158.  
  159.  
  160. jiù
  161. zhī
  162. dào
  163. le
  164.  
  165. 你看我今天的“戰況”,你就知道了。
  166.  
  167.  
  168. jìn
  169. yóu
  170. yǒng
  171. chí
  172. de
  173. mén
  174.  
  175. jiù
  176. huì
  177. chéng
  178. shòu
  179. màn
  180. tiān
  181. fēi
  182.  一進游泳池的大門,你就會承受漫天飛舞
  183. de
  184. shuǐ
  185. huā
  186. de
  187. qīn
  188.  
  189. de
  190. shuǐ
  191. huā
  192. néng
  193. quán
  194. shēn
  195. shī
  196.  
  197. zuì
  198. 的水花的侵襲。大的水花能把你全身打濕,最
  199. xiǎo
  200. de
  201. shuǐ
  202. huā
  203. néng
  204. ràng
  205. yǎn
  206. jīng
  207. zhēng
  208. kāi
  209.  
  210. hǎo
  211. róng
  212. cái
  213. 小的水花也能讓你眼睛睜不開。我好不容易才
  214. táo
  215. chū
  216. le
  217.  
  218. wēi
  219. xiǎn
  220. dài
  221.  
  222.  
  223. gāi
  224. xià
  225. shuǐ
  226. yīng
  227. zhàn
  228. le
  229.  
  230. 逃出了“危險地帶”,自己也該下水應戰了。
  231.  
  232.  
  233. èr
  234.  
  235. sān
  236.  
  237.  
  238. zhī
  239. tīng
  240. jiàn
  241.  
  242. dōng
  243.  
  244. de
  245. shēng
  246.  
  247. tiào
  248. “一、二、三”,只聽見“咚”的一聲,我跳
  249. jìn
  250. le
  251. liáng
  252. de
  253. shuǐ
  254.  
  255. xiàng
  256. ér
  257. yàng
  258. kuài
  259. huó
  260. 進了涼滋滋的水里,像魚兒一樣快活地嬉戲起
  261. lái
  262.  
  263. 來。
  264.  
  265.  
  266.  
  267.  
  268.  
  269. bié
  270. qiáo
  271. pàng
  272.  
  273. shì
  274. shí
  275. fèn
  276. yōu
  277. xiù
  278. de
  279.  
  280. shuǐ
  281.  別瞧我我胖,我可是一個十分優秀的“水
  282. zhōng
  283. tàn
  284. yuán
  285.  
  286. ò
  287.  
  288. qiāo
  289. qiāo
  290. qián
  291. yóu
  292. yǒng
  293. chí
  294. zhōng
  295. xīn
  296.  
  297. kāi
  298. 中探測員”哦!我悄悄地潛入游泳池中心,開
  299. shǐ
  300. zhēn
  301. chá
  302.  
  303. qíng
  304.  
  305.  
  306. yǒu
  307. qíng
  308. bào
  309.  
  310. shì
  311. cóng
  312. shēn
  313. shuǐ
  314. lái
  315. de
  316. 始偵察起“敵情”。有情報!是從深水區來的
  317.  
  318. yòng
  319.  
  320. hǎi
  321. tún
  322. shì
  323.  
  324. xùn
  325.  
  326. piāo
  327.  
  328. dào
  329.  
  330. wēi
  331. xiǎn
  332. dài
  333.  
  334. !我用“海豚式”迅速“飄”到“危險地帶”
  335. shēn
  336. shuǐ
  337.  
  338. xiàn
  339. suǒ
  340. yǒu
  341. de
  342.  
  343. rén
  344.  
  345. dōu
  346. zài
  347. shuǐ
  348. jìn
  349. gōng
  350. 深水區,發現所有的“敵人”都在此潑水進攻
  351.  
  352. zhī
  353. yào
  354. xiǎo
  355. xīn
  356.  
  357. jiù
  358. huì
  359. zhōng
  360. le
  361. bié
  362. rén
  363. de
  364.  
  365. shuǐ
  366. dàn
  367.  
  368. ,只要你一不小心,就會中了別人的“水彈”
  369.  
  370.  
  371. huá
  372.  
  373.  
  374. zhèn
  375.  
  376. cài
  377. xíng
  378.  
  379. shuǐ
  380. huā
  381. xiàng
  382. jìn
  383. gōng
  384. ér
  385. 。“嘩啦”!一陣“菠菜形”水花向我進攻而
  386. lái
  387.  
  388. de
  389. zhí
  390. jiào
  391. gào
  392.  
  393. kuài
  394. xià
  395. qián
  396.  
  397. kuài
  398. xià
  399. qián
  400.  
  401. 來。我的直覺告訴我:快下潛!快下潛!可我
  402. de
  403. gēn
  404. běn
  405. guò
  406. shuǐ
  407. làng
  408.  
  409. huá
  410. de
  411. shēng
  412. bèi
  413. shuǐ
  414. gěi
  415. qíng
  416. 的速度根本比不過水浪,嘩的一聲被水給無情
  417. zhōng
  418. le
  419.  
  420. xiū
  421.  
  422. kāi
  423. shǐ
  424. fǎn
  425. de
  426. rén
  427.  
  428. 地打中了。我也不罷休,開始反擊我的敵人。
  429. yòng
  430. jìn
  431. quán
  432. shēn
  433. de
  434. liàng
  435. zhe
  436. shuǐ
  437. zhàng
  438.  
  439. bèi
  440. nòng
  441. 我用盡全身的力量打著水仗,可自己也被弄得
  442. yǎn
  443. jīng
  444. zhēng
  445. kāi
  446. le
  447.  
  448. zhe
  449. yǎn
  450.  
  451. dàn
  452. shuǐ
  453. làng
  454. rán
  455. zài
  456. xīn
  457. 眼睛睜不開了。我閉著眼,但水浪依然在我心
  458. zhōng
  459. fān
  460. gǔn
  461. zhe
  462.  
  463. xiàng
  464. duǒ
  465. duǒ
  466. shèng
  467. kāi
  468. de
  469. bái
  470. lián
  471.  
  472. wán
  473. qiáng
  474. liú
  475. zài
  476. 中翻滾著,像一朵朵盛開的白蓮,頑強地留在
  477. de
  478. zhǎng
  479. zhī
  480. zhōng
  481.  
  482. 我的記憶長河之中。
  483.  
  484.  
  485.  
    
   無注音版:游泳趣事
    暑假中最讓我難忘的就是有趣的游泳。忘不了,那一朵朵不時向我涌來的水花;忘不了,那一次又一次被打破的記錄……真的忘不了,在游泳池中度過的一分一秒快樂時光!
    
    過去,我連下水都畏懼,可現在,我的游泳技術可是有了翻天覆地的變化。自由泳、水蛙跳……都成了我的拿手好戲。好,我今天首先給你介紹的是我的看家本領D打水仗!打水仗?誰不會啊?這還能稱得上看家本領?但是,你看我今天的“戰況”,你就知道了。
    一進游泳池的大門,你就會承受漫天飛舞的水花的侵襲。大的水花能把你全身打濕,最小的水花也能讓你眼睛睜不開。我好不容易才逃出了“危險地帶”,自己也該下水應戰了。“一、二、三”,只聽見“咚”的一聲,我跳進了涼滋滋的水里,像魚兒一樣快活地嬉戲起來。
    
    別瞧我我胖,我可是一個十分優秀的“水中探測員”哦!我悄悄地潛入游泳池中心,開始偵察起“敵情”。有情報!是從深水區來的!我用“海豚式”迅速“飄”到“危險地帶”深水區,發現所有的“敵人”都在此潑水進攻,只要你一不小心,就會中了別人的“水彈”。“嘩啦”!一陣“菠菜形”水花向我進攻而來。我的直覺告訴我:快下潛!快下潛!可我的速度根本比不過水浪,嘩的一聲被水給無情地打中了。我也不罷休,開始反擊我的敵人。我用盡全身的力量打著水仗,可自己也被弄得眼睛睜不開了。我閉著眼,但水浪依然在我心中翻滾著,像一朵朵盛開的白蓮,頑強地留在我的記憶長河之中。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.sanxinghr.com:峨眉山市| www.toreadmoto.com:左权县| www.quizonerp.com:桓台县| www.mynwabulgaria.com:江达县| www.lldmb.cn:高雄市| www.cacros.com:天水市| www.fsxianxin.com:精河县| www.gxcjg.com:汨罗市| www.crackpatchsoft.com:荔浦县| www.kjyzw.cn:长丰县| www.gregoryaring.com:措美县| www.itmightbefun.com:丰都县| www.dywanliqizhong.com:贵溪市| www.xianghongdian.com:彰化县| www.hyxsmj.com:吉林省| www.live2save2live.com:西城区| www.andersonyoga.com:东安县| www.dulqiuwangzhan678.com:辽宁省| www.792642.com:东海县| www.sufeautolights.com:余庆县| www.fm553.com:噶尔县| www.jpi-py.com:河东区| www.wordsihate.org:彩票| www.carouselshow.com:司法| www.bulgariatourguide.com:辽宁省| www.guanglistone.com:武清区| www.tribpeel.com:边坝县| www.thehopedesign.com:柳州市| www.979903.com:宁安市| www.afashionwonder.com:昌图县| www.nicolasbessol.com:尉犁县| www.ereglielitogrencievi.com:栾城县| www.mannequin-enfant.com:东兴市| www.elkinkiev.com:萨嘎县| www.fqchat.com:新巴尔虎左旗| www.huangdaobb.com:鲜城| www.wphammer.com:德安县| www.italianfashionllc.com:灵武市| www.yumaoziyuan.com:礼泉县| www.yhrnw.cn:关岭| www.niaz711.com:藁城市| www.moneykoo.com:阳原县| www.catchyenough.com:临汾市| www.triple-star.net:浮山县| www.ppdownloader.com:海淀区| www.08981314.com:出国| www.774006.com:丰城市| www.franczyzy.com:金湖县| www.557934.com:河间市| www.movieforhd.com:天津市| www.prolongwin-handbagfactory.com:淮北市| www.atcdhaka.com:苍梧县| www.desiessence.com:霍林郭勒市| www.ctocmall.com:北海市| www.electricmassagechair.org:文登市| www.fitnessghost.com:吉木萨尔县| www.vertaxtechnology.com:九龙坡区| www.rerrt.com:庆安县| www.muotioikeus.com:宣威市| www.ypyqw.cn:海城市| www.dayurexian.com:墨竹工卡县| www.fzjiaolun.com:松滋市| www.wwwhg6722.com:宜章县| www.bjdongzefa.com:乐陵市| www.krowstore.com:江山市| www.friendsofryankennedy.com:中西区| www.inattendu32.com:突泉县| www.kbcnewshub.com:贵南县| www.shofarr.com:通渭县| www.ylsqsly.com:黔西县| www.chian-ef.com:永兴县| www.victorhugor.com:高邮市| www.xmsmly.com:瓮安县| www.044m.com:辽源市| www.borrevannet.net:武隆县| www.tribpeel.com:中卫市| www.hdneyo.com:双辽市| www.blondemillennial.com:定结县| www.aaagascalculator.com:山西省| www.012559.com:容城县| www.myphotoestate.com:龙山县| www.tj-mro.com:从化市| www.emedicalweb.com:新建县| www.56tqz.com:土默特左旗|