1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 暑期日記二則

   暑期日記二則

  5.  
  6.             
  7. nián
  8.    
  9. yuè
  10.    
  11. tiān
  12.  
  13. qíng
  14. 日期:201076日天氣:晴
  15.  
  16.  
  17. shǔ
  18. jiǎ
  19. zhōng
  20. dào
  21. le
  22.  
  23. jīn
  24. tiān
  25. yào
  26. shàng
  27. hǎi
  28. shì
  29. huì
  30.  
  31.  暑假終于到了,今天我要去上海世博會。
  32. zǎo
  33. zǎo
  34. de
  35. le
  36. chuáng
  37.  
  38. chī
  39. wán
  40. zǎo
  41. cān
  42.  
  43. biàn
  44. xià
  45. le
  46. lóu
  47. dào
  48.  
  49. zài
  50. chē
  51. 早早的起了床,吃完早餐,便下了樓道。在車
  52. shàng
  53.  
  54. kàn
  55. zhe
  56. fēi
  57. chí
  58. ér
  59. guò
  60. de
  61. fēng
  62. jǐng
  63.  
  64. lián
  65. qún
  66.  
  67. 上,我看著飛馳而過的風景,連衣裙“呼呼呼
  68.  
  69. de
  70. bǎi
  71. dòng
  72. zhe
  73.  
  74. xīn
  75. dùn
  76. shí
  77. míng
  78. liàng
  79. lái
  80.  
  81. ”的擺動著,心里頓時明亮起來。
  82.  
  83.  
  84. jìn
  85. le
  86. shì
  87. yuán
  88.  
  89. wa
  90.  
  91. hǎo
  92. měi
  93. hǎo
  94. ya
  95.  
  96. měi
  97. guǎn
  98.  進了世博園區,哇,好美好大呀!每個館
  99. de
  100. xíng
  101. zhuàng
  102. dōu
  103. tóng
  104.  
  105. yǒu
  106. xiàng
  107. wèi
  108. yàng
  109. de
  110. yīng
  111. guó
  112. guǎn
  113.  
  114. yǒu
  115. 的形狀都不同,有像刺猬一樣的英國館、也有
  116. xiàng
  117. sǎn
  118. chēng
  119. lái
  120. de
  121. lán
  122. guǎn
  123.  
  124. hái
  125. yǒu
  126. xiàng
  127. kuài
  128. píng
  129. 像一把大傘撐起來的荷蘭館、還有像一塊屏幕
  130. yàng
  131. de
  132. ào
  133. mén
  134. guǎn
  135.  
  136.  
  137. zài
  138. yǒu
  139.  
  140. zhǒng
  141. shèng
  142. diàn
  143.  
  144. de
  145. yīng
  146. guó
  147. 一樣的澳門館……在素有“種子圣殿”的英國
  148. guǎn
  149.  
  150. gēn
  151. gēn
  152. yǒu
  153. guǎn
  154. de
  155. zhǒng
  156. zài
  157. yáng
  158. guāng
  159. de
  160. 館里,一根根有機玻璃管子里的種子在陽光的
  161. fǎn
  162. shè
  163. xià
  164.  
  165. tòu
  166. shè
  167. chū
  168. cǎi
  169. guāng
  170. máng
  171.  
  172. zǒu
  173. chū
  174. yīng
  175. guó
  176. guǎn
  177.  
  178. duō
  179. 反射下,透射出彩色光芒。走出英國館,許多
  180. zhí
  181. bǎi
  182. chéng
  183. pái
  184.  
  185. yǒu
  186. xūn
  187. cǎo
  188.  
  189. yáo
  190. qián
  191. shù
  192. děng
  193. xiē
  194. dōu
  195. kuài
  196. 植物擺成一排,有熏衣草、搖錢樹等一些都快
  197. miè
  198. jué
  199. le
  200. de
  201. zhǒng
  202.  
  203. chū
  204. shì
  205. zhào
  206.  
  207. zài
  208. shàng
  209. miàn
  210. qiāo
  211. le
  212. 滅絕了的種子。我出示護照,在上面敲了一顆
  213. zhāng
  214.  
  215. xìng
  216. fèn
  217. zǒu
  218. chū
  219. le
  220. yīng
  221. guó
  222. guǎn
  223.  
  224. 章,興奮地走出了英國館。
  225.  
  226.  
  227. zài
  228. fēi
  229. zhōu
  230. lián
  231. guǎn
  232.  
  233. wèi
  234. hēi
  235. rén
  236. ā
  237. jiàn
  238.  在非洲聯合館里,一位黑人阿姨見我和一
  239. wèi
  240. hái
  241. zhàn
  242. zài
  243.  
  244. jiù
  245. men
  246. dào
  247. guì
  248. tái
  249.  
  250. lián
  251. 位女孩子站在一起,就把我們拉到柜臺,我連
  252. máng
  253. chū
  254. zhāng
  255. bái
  256. zhǐ
  257.  
  258. wèn
  259. ā
  260. néng
  261. néng
  262. zài
  263. shàng
  264. miàn
  265. gài
  266. zhāng
  267. 忙拿出一張白紙,問那阿姨能不能在上面蓋章
  268.  
  269. ā
  270. zhǐ
  271. zhǐ
  272. zhǐ
  273.  
  274. yòu
  275. zhǐ
  276. zhǐ
  277. de
  278. é
  279. tóu
  280.  
  281. zài
  282. zhǐ
  283. shàng
  284. gài
  285. le
  286. 。阿姨指指紙,又指指我的額頭,在紙上蓋了
  287.  
  288. huò
  289. zhe
  290. zhǐ
  291.  
  292. èr
  293. duì
  294. shuō
  295.  
  296.  
  297. shì
  298. 一個。我疑惑地拿著紙,二姨對我說:“她是
  299. jiàn
  300. zhǎng
  301. piāo
  302. liàng
  303.  
  304. cái
  305. gěi
  306. èr
  307. gài
  308. zhāng
  309. de
  310.  
  311.  
  312.  
  313. zhè
  314. me
  315. 見你長得漂亮,才給你二哥蓋章的。”“這么
  316. shuō
  317.  
  318. èr
  319. zhāng
  320. shì
  321. bāng
  322. gǎo
  323. lái
  324. de
  325. lou
  326.  
  327.  
  328. xiào
  329. 說,二哥他那章是我幫他搞來的嘍!”我笑嘻
  330. shuō
  331.  
  332. 嘻地說。
  333.  
  334.  
  335. zài
  336. fēi
  337. zhōu
  338. lián
  339. guǎn
  340. zǒu
  341. le
  342. zhuǎn
  343.  
  344. běn
  345. zhào
  346.  在非洲聯合館里走了一轉,我那本護照已
  347. jīng
  348. qiāo
  349. le
  350. èr
  351. shí
  352. duō
  353. zhāng
  354. le
  355.  
  356. de
  357. shǒu
  358. jiù
  359. 經敲了二十多個章了。媽媽拉起我的手就把我
  360. lǐng
  361. dào
  362. lán
  363. guǎn
  364. qiāo
  365. zhāng
  366.  
  367. hēi
  368.  
  369. zěn
  370. me
  371. duì
  372. qiāo
  373. zhāng
  374. yǒu
  375. 領到荷蘭館去敲章。嘿,媽媽怎么也對敲章有
  376. xìng
  377. le
  378.  
  379. 興趣了!
  380.  
  381.  
  382. jīn
  383. tiān
  384. de
  385.  
  386. shōu
  387. huò
  388.  
  389. zhēn
  390. shǎo
  391.  
  392. jìng
  393. rán
  394. qiāo
  395. le
  396. shí
  397.  今天我的“收獲”真不少,竟然敲了五十
  398. duō
  399. zhāng
  400.  
  401.  
  402.  
  403.  
  404. 多個章,嘻嘻!!!
  405.  
  406.  
  407.  
  408.             
  409. nián
  410.    
  411. yuè
  412.       
  413. tiān
  414.  
  415. qíng
  416.  日期:2010718日天氣:晴
  417.  
  418.  
  419.    
  420. yuè
  421.       
  422.  
  423. men
  424. zài
  425. píng
  426. shuǐ
  427. guò
  428. le
  429. láo
  430. jié
  431. de
  432. tiān
  433.  718日,我們在平水度過了勞逸結合的一天
  434.  
  435.  
  436.  
  437. zǎo
  438. shàng
  439.  
  440. suí
  441. zhe
  442. zhèn
  443. dàn
  444. dàn
  445. de
  446. qīng
  447. xiāng
  448. jiá
  449. zhe
  450. nóng
  451. nóng
  452.  早上,隨著一陣淡淡的清香夾著一股濃濃
  453. de
  454. niú
  455. nǎi
  456. wèi
  457.  
  458. yáng
  459. guāng
  460. míng
  461. mèi
  462. de
  463. qīng
  464. chén
  465. jiù
  466. kāi
  467. shǐ
  468. le
  469. 的牛奶味,一個陽光明媚的一個清晨就開始了
  470.  
  471.  
  472.  
  473. jiù
  474. zài
  475. gōng
  476. jiāo
  477. chē
  478. chē
  479. zhàn
  480.  
  481.  
  482. zhāng
  483. xuán
  484.  
  485. zhāng
  486. zhēng
  487. yuán
  488.  就在公交車車站,我、張玄燁、張征源和
  489. yáng
  490. níng
  491. dōu
  492. xiǎn
  493. jiào
  494. xìng
  495. fèn
  496.  
  497. xiǎng
  498. xiǎng
  499. píng
  500. shuǐ
  501. shuǐ
  502. dài
  503. lái
  504. de
  505. 楊依寧都顯得比較興奮。想想平水水庫帶來的
  506. qīng
  507. liáng
  508.  
  509. zài
  510. xiǎng
  511. xiǎng
  512. měi
  513. wèi
  514. shū
  515. guǒ
  516. de
  517. wèi
  518. dào
  519.  
  520. èn
  521.  
  522.             
  523.  
  524. měi
  525. wèi
  526.  
  527. 清涼,再想想美味蔬果的味道。嗯,ummy(美味)
  528.  
  529.  
  530.  
  531.  
  532.  
  533.  
  534.  
  535.  
  536. gōng
  537. chē
  538. zhōng
  539. lái
  540. le
  541.  
  542. chē
  543. tíng
  544.  “噗―噗―嗚―”公車終于來了。車一停
  545.  
  546. men
  547. jiù
  548. zhēng
  549. xiān
  550. kǒng
  551. hòu
  552. shàng
  553. le
  554. chē
  555.  
  556. kāi
  557. shǒu
  558.       
  559.  
  560. ,我們就爭先恐后地上了車。我打開手機QQ“滴
  561.  
  562.       
  563. hǎo
  564. yǒu
  565. liáo
  566. zhe
  567. tiān
  568.  
  569. āi
  570. yōu
  571.  
  572. gōng
  573. chē
  574. shā
  575. 滴答答”地和QQ好友聊著天。哎呦,公車一個剎
  576. chē
  577.  
  578.  
  579. pēng
  580.  
  581. chà
  582. diǎn
  583. é
  584. tóu
  585. zhuàng
  586. dào
  587. lán
  588. gǎn
  589. shàng
  590.  
  591. āi
  592.  
  593. xìng
  594. hǎo
  595. xìng
  596. 車,“怦”差點額頭撞到欄桿上,哎,幸好幸
  597. hǎo
  598.  
  599. 好。
  600.  
  601.  
  602. píng
  603. shuǐ
  604. píng
  605. shuǐ
  606.  
  607. píng
  608. shuǐ
  609. zhōng
  610. dào
  611. le
  612.  
  613. xià
  614. chē
  615.  
  616. men
  617.  平水平水,平水終于到了。一下車,我們
  618. xiàng
  619. zhī
  620. zhī
  621. xiǎo
  622. niǎo
  623. fēi
  624. lái
  625. fēi
  626. bèng
  627. lái
  628. bèng
  629.  
  630. dào
  631. le
  632. liú
  633. lǎo
  634. shī
  635. 像一只只小鳥飛來飛去蹦來蹦去。到了劉老師
  636. jiā
  637.  
  638. men
  639. biàn
  640. kāi
  641. shǐ
  642. shàng
  643. yīng
  644.  
  645. zài
  646. yīng
  647. dāng
  648. zhōng
  649. xià
  650. gǎn
  651. shòu
  652. 家,我們便開始上英語課,在英語當中下感受
  653. kuài
  654.  
  655. xiū
  656. lou
  657.  
  658. men
  659. biàn
  660. xuē
  661.  
  662. xiǎng
  663. zhe
  664. kǒu
  665. de
  666. 快樂。休息嘍!我們便削起梨,想著可口的梨
  667.  
  668. èn
  669.  
  670. xiāng
  671.  
  672. gǎn
  673. máng
  674. xuē
  675. dāo
  676.  
  677. quān
  678. quān
  679. xuē
  680.  
  681. ,嗯,香!我趕忙拿起削刀,一圈一圈地削,
  682. āi
  683. ya
  684.  
  685. xīn
  686. guān
  687. shàng
  688. rèn
  689. sān
  690. huǒ
  691.  
  692. hěn
  693. kuài
  694. jiù
  695. diào
  696. le
  697.  
  698. jiàn
  699. 哎呀,新官上任三把火,很快就掉了。媽媽見
  700. le
  701.  
  702. shàng
  703. shǒu
  704. shǒu
  705. jiāo
  706. zěn
  707. yàng
  708. xuē
  709. hǎo
  710.  
  711. zài
  712. páng
  713. 了,馬上手把手地教我怎樣削好梨,我在一旁
  714. kàn
  715. zhe
  716.  
  717. gāi
  718. le
  719.  
  720. hēi
  721.  
  722. hái
  723. zhēn
  724. yǒu
  725. jìn
  726.  
  727. de
  728. xuē
  729. 看著。該我了,嘿,還真有進步,我的削技提
  730. gāo
  731. shǎo
  732. ma
  733.  
  734. 高不少嘛!
  735.  
  736.  
  737.  
  738. èn
  739.  
  740. jīn
  741. tiān
  742. shì
  743. láo
  744. jié
  745. de
  746. tiān
  747.  
  748.  
  749. zài
  750.  “嗯,今天是一個勞逸結合的一天。”在
  751. huí
  752. jiā
  753. de
  754. shàng
  755.  
  756. yán
  757. shuō
  758.  
  759. zǎi
  760. xiǎng
  761.  
  762. 回家的路上,我自言自語地說。仔細一想,可
  763. shì
  764. ma
  765.  
  766. 不是嗎?
  767.  
  768.  
  769.  
    
   無注音版:暑期日記二則
    日期:2010年7月6日天氣:晴
    暑假終于到了,今天我要去上海世博會。早早的起了床,吃完早餐,便下了樓道。在車上,我看著飛馳而過的風景,連衣裙“呼呼呼”的擺動著,心里頓時明亮起來。
    進了世博園區,哇,好美好大呀!每個館的形狀都不同,有像刺猬一樣的英國館、也有像一把大傘撐起來的荷蘭館、還有像一塊屏幕一樣的澳門館……在素有“種子圣殿”的英國館里,一根根有機玻璃管子里的種子在陽光的反射下,透射出彩色光芒。走出英國館,許多植物擺成一排,有熏衣草、搖錢樹等一些都快滅絕了的種子。我出示護照,在上面敲了一顆章,興奮地走出了英國館。
    在非洲聯合館里,一位黑人阿姨見我和一位女孩子站在一起,就把我們拉到柜臺,我連忙拿出一張白紙,問那阿姨能不能在上面蓋章。阿姨指指紙,又指指我的額頭,在紙上蓋了一個。我疑惑地拿著紙,二姨對我說:“她是見你長得漂亮,才給你二哥蓋章的。”“這么說,二哥他那章是我幫他搞來的嘍!”我笑嘻嘻地說。
    在非洲聯合館里走了一轉,我那本護照已經敲了二十多個章了。媽媽拉起我的手就把我領到荷蘭館去敲章。嘿,媽媽怎么也對敲章有興趣了!
    今天我的“收獲”真不少,竟然敲了五十多個章,嘻嘻!!!
    日期:2010年7月18日天氣:晴
    7月18日,我們在平水度過了勞逸結合的一天。
    早上,隨著一陣淡淡的清香夾著一股濃濃的牛奶味,一個陽光明媚的一個清晨就開始了。
    就在公交車車站,我、張玄燁、張征源和楊依寧都顯得比較興奮。想想平水水庫帶來的清涼,再想想美味蔬果的味道。嗯,ummy(美味)!
    “噗―噗―嗚―”公車終于來了。車一停,我們就爭先恐后地上了車。我打開手機QQ“滴滴答答”地和QQ好友聊著天。哎呦,公車一個剎車,“怦”差點額頭撞到欄桿上,哎,幸好幸好。
    平水平水,平水終于到了。一下車,我們像一只只小鳥飛來飛去蹦來蹦去。到了劉老師家,我們便開始上英語課,在英語當中下感受快樂。休息嘍!我們便削起梨,想著可口的梨,嗯,香!我趕忙拿起削刀,一圈一圈地削,哎呀,新官上任三把火,很快就掉了。媽媽見了,馬上手把手地教我怎樣削好梨,我在一旁看著。該我了,嘿,還真有進步,我的削技提高不少嘛!
    “嗯,今天是一個勞逸結合的一天。”在回家的路上,我自言自語地說。仔細一想,可不是嗎?
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.xishimeiecuador.com:霞浦县| www.cillianmurphy.net:石门县| www.southfumigation.com:许昌市| www.ssyqyx.com:大兴区| www.banchuan888.com:绥德县| www.ggtqx.com:荔浦县| www.hy2566.com:五大连池市| www.tagged-login.com:蓬溪县| www.hnhuidasw.com:宁德市| www.shipwatch.org:娄烦县| www.niaz711.com:芦山县| www.adamandsamlove.com:南宫市| www.ksbafang.com:乃东县| www.polperrocornwall.com:朝阳县| www.xcxttc.com:独山县| www.aaotimepasskarain.com:公主岭市| www.accommodations-around-the-world.com:成都市| www.200v200.com:黔西| www.kzftp.com:阳高县| www.pppmiami.org:景宁| www.huangguanpt.com:广南县| www.votextile.com:赤水市| www.a-leap-of-faith.com:澄迈县| www.cp6990.com:松滋市| www.u-lott.com:溧阳市| www.poboyzbarandgrill.com:巨鹿县| www.fanpz.com:乃东县| www.actuneups.com:梁平县| www.crystaltunisia.com:阿城市| www.crystallinegm.com:黎平县| www.foxconn371.com:阿拉善左旗| www.miguelduhamel.com:大埔区| www.aeroflex-cargo.com:鹤壁市| www.rareearthsoil.com:崇文区| www.apjiahaisw.com:汤原县| www.szpuno.com:乐业县| www.modernimagelisam.com:曲周县| www.thedrugtest.net:棋牌| www.princewayindustry.com:伊春市| www.boshichiji.com:金坛市| www.jnquanjing.com:绩溪县| www.chinawdtz.com:太谷县| www.gwmak.com:民勤县| www.21ahdns.com:中江县| www.theeconomicsbook.com:蓬莱市| www.antoniouk.com:海淀区| www.zezenetwork.com:台中县| www.glad4health.com:汕头市| www.krior.com:南开区| www.quocnc.com:乐安县| www.vsedolamp.com:哈密市| www.sqbaijiu.com:平潭县| www.yxnxs.com:金平| www.218101.com:永清县| www.cssmuseum.com:阳山县| www.whxblaw.com:芦山县| www.la-chapelle.net:务川| www.cccsyxt.org:日土县| www.ib118.com:吴旗县| www.hkbfw.cn:安化县| www.dyhdfkhm.com:楚雄市| www.nesemancreative.com:额敏县| www.chasyostsculpture.com:石狮市| www.vertaxtechnology.com:莆田市| www.szqtouch.com:集贤县| www.ryccc.com:沁水县| www.iphonecheckbook.com:吉木乃县| www.freeportluxembourg.com:上栗县| www.15590742199.com:黎川县| www.hg89456.com:论坛| www.safehavenproj.org:泸溪县| www.fmipsd.com:永靖县| www.bloghomedepot.com:海阳市| www.bnachamber.com:察隅县| www.myfitdays.com:长海县| www.cdmoji.com:雷州市| www.artbyandra.com:东源县| www.brqxbjgs.com:芒康县| www.shinaozu.com:津南区| www.ivagevana.com:景德镇市| www.i-remax.com:新干县| www.jmin00.com:松桃| www.yctcg.cn:当阳市| www.cfdgl.com:无极县|