1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 童子軍日記

   童子軍日記

  5. jīn
  6. tiān
  7.  
  8. liù
  9. diǎn
  10. jiù
  11. chuáng
  12. le
  13.  
  14. wéi
  15. shí
  16. me
  17. ne
  18.  
  19. yīn
  20. wéi
  21. jīn
  22. tiān
  23. 今天,我六點就起床了,為什么呢?因為今天
  24. yào
  25. cān
  26. jiā
  27. tóng
  28. jun1
  29. le
  30.  
  31. 我要去參加童子軍了。
  32.  
  33.  
  34. sòng
  35. dào
  36.  
  37. bào
  38.  
  39. shí
  40.  
  41. jīng
  42. yǒu
  43. hěn
  44.  爸爸媽媽送我到“鮑牙兔”時,已經有很
  45. duō
  46. rén
  47. dōu
  48. dào
  49. zhè
  50. le
  51.  
  52. jiā
  53. zài
  54. zhěng
  55. zhuāng
  56. dài
  57.  
  58. dào
  59. le
  60. liù
  61. 多人都到這了,大家在一起整裝待發,到了六
  62. diǎn
  63. bàn
  64. cóng
  65.  
  66. bào
  67.  
  68. chū
  69. le
  70.  
  71. chē
  72. kāi
  73. le
  74. yuē
  75. 點半從“鮑牙兔”出發了。汽車開了大約一個
  76. xiǎo
  77. shí
  78.  
  79. xiàn
  80. biān
  81. de
  82. jǐng
  83. biàn
  84. le
  85.  
  86. shān
  87. duō
  88. lái
  89. le
  90.  
  91. 小時,我發現路邊的景色變了,山多起來了,
  92. yuán
  93. lái
  94. shì
  95. jīng
  96. zài
  97. gāo
  98. gōng
  99. shàng
  100. le
  101.  
  102. shān
  103. shàng
  104. shí
  105. shí
  106. huì
  107. kàn
  108. 原來是已經在高速公路上了。山上時不時會看
  109. dào
  110. yǒu
  111. xiē
  112. liáng
  113. tíng
  114. miào
  115.  
  116. yǒu
  117. hěn
  118. duō
  119. guǎng
  120. gào
  121. pái
  122.  
  123. bìng
  124. qiě
  125. 到有一些涼亭和寺廟,也有很多廣告牌,并且
  126. zhè
  127. duàn
  128. shàng
  129. yǒu
  130. hěn
  131. duō
  132. de
  133. suì
  134. dào
  135.  
  136. guò
  137. le
  138. chà
  139. duō
  140. shí
  141. suì
  142. 這段路上有很多的隧道,過了差不多十幾個隧
  143. dào
  144. hòu
  145.  
  146. kàn
  147. dào
  148. le
  149.  
  150. tài
  151. shuǐ
  152.  
  153. zhè
  154.  
  155. 道后,我看到了“太湖大水庫”這五個字,我
  156. xiǎng
  157.  
  158. nán
  159. dào
  160. zhè
  161. tài
  162. hěn
  163. jìn
  164.  
  165. men
  166. zhī
  167. dào
  168. hái
  169. yào
  170. duō
  171. jiǔ
  172. 想:難道這離太湖很近。我們不知道還要多久
  173. cái
  174. néng
  175. dào
  176.  
  177. zhōng
  178. men
  179. jīng
  180. guò
  181. le
  182.  
  183. zhōng
  184. 才能到。途中我們經過了幾個服務區,其中一
  185. jiā
  186. xìng
  187. céng
  188. jīng
  189. guò
  190. de
  191.  
  192. guò
  193. le
  194. zhè
  195. 個嘉興服務區我曾經去過的,過了這個服務區
  196. hòu
  197.  
  198. men
  199. jiù
  200. shàng
  201. le
  202. quán
  203. guó
  204. zuì
  205. zhǎng
  206. de
  207. qiáo
  208.  
  209.  
  210. háng
  211. zhōu
  212. wān
  213. kuà
  214. hǎi
  215. 后,我們就上了全國最長的橋――杭州灣跨海
  216. qiáo
  217.  
  218. kàn
  219. dào
  220. hǎi
  221. jìng
  222. rán
  223. shì
  224. hóng
  225. de
  226.  
  227. shì
  228. shì
  229. yóu
  230. piāo
  231. dào
  232. 大橋。我看到海竟然是紅色的,是不是油漂到
  233. zhè
  234. lái
  235. le
  236.  
  237.  
  238. méi
  239. rén
  240. gào
  241. àn
  242.  
  243. 這來了??可惜沒人告訴我答案。
  244.  
  245.  
  246. zuò
  247. le
  248. liù
  249. xiǎo
  250. shí
  251. de
  252. chē
  253.  
  254. zhōng
  255. dào
  256. le
  257. de
  258.  
  259.  坐了六個小時的汽車,終于到了目的地―
  260.  
  261. zhōu
  262. guó
  263. fáng
  264. jiāo
  265.  
  266. xià
  267. chē
  268.  
  269. men
  270. jiù
  271. kāi
  272. shǐ
  273. máng
  274. ―蘇州國防教育基地。一下車,我們就開始忙
  275.  
  276. huì
  277. ér
  278. fèn
  279. duì
  280.  
  281. huì
  282. ér
  283. tóu
  284. piào
  285. xuǎn
  286. duì
  287. 得不亦樂乎:一會兒分隊伍,一會兒投票選隊
  288. zhǎng
  289.  
  290. duì
  291. zhǎng
  292. děng
  293. zhí
  294.  
  295. huì
  296. ér
  297. yòu
  298. biān
  299. duì
  300.  
  301. xiǎng
  302. kǒu
  303. hào
  304. 長、副隊長等職務,一會兒又編隊歌、想口號
  305.  
  306. huì
  307. ér
  308. yòu
  309. gěi
  310. jiāo
  311. guān
  312. xiǎng
  313. dài
  314. hào
  315.  
  316. huì
  317. ér
  318. yòu
  319. zhì
  320. zuò
  321. duì
  322. ,一會兒又給教官想代號,一會兒又制做隊旗
  323.  
  324.  
  325. zài
  326. zhè
  327. guò
  328. chéng
  329. zhōng
  330. róng
  331. xìng
  332. de
  333. chéng
  334. wéi
  335. men
  336. duì
  337. de
  338.  
  339. cān
  340. ……在這個過程中我榮幸的成為我們隊的“參
  341. móu
  342. zhǎng
  343.  
  344.  
  345. 謀長”。
  346.  
  347.  
  348. gāi
  349. chī
  350. zhōng
  351. fàn
  352. le
  353.  
  354. men
  355. cái
  356. xiàn
  357. yóu
  358. tài
  359. xìng
  360. fèn
  361. le
  362.  
  363.  該吃中飯了,我們才發現由于太興奮了,
  364. hái
  365. dōu
  366. méi
  367. gǎn
  368. dào
  369. è
  370. ne
  371.  
  372. fàn
  373. hòu
  374. jiāo
  375. guān
  376. ràng
  377. men
  378. liàn
  379. chàng
  380. duì
  381.  
  382. 還都沒感到餓呢。飯后教官讓我們練唱隊歌。
  383. xué
  384. wán
  385. duì
  386. yòu
  387. fèn
  388. xiǔ
  389. shě
  390.  
  391. fèn
  392. dào
  393. le
  394.          
  395. fáng
  396. jiān
  397.  
  398. zhěng
  399. 學完隊歌又分宿舍,我分到了311房間,自己整理
  400. háng
  401.  
  402. dài
  403. de
  404. dōng
  405. quán
  406. fàng
  407. zài
  408. zhǐ
  409. dìng
  410. de
  411. fāng
  412.  
  413. yòu
  414. 行李:把自己帶的東西全放在指定的地方。又
  415. jiāo
  416. shì
  417.  
  418.    
  419.  
  420. kàn
  421. lǎo
  422. de
  423. jīn
  424. lǐng
  425. jīn
  426. de
  427. yíng
  428. yuán
  429. shēng
  430. cǎi
  431. tiáo
  432. lǐng
  433. jīn
  434.  
  435. 去教室(1)看老的金領巾的營員升彩條領巾,
  436. gòng
  437. yǒu
  438. èr
  439. zhī
  440. duì
  441.  
  442. zhī
  443. shì
  444. zhōu
  445. duì
  446. de
  447.  
  448. zhī
  449. shì
  450. quán
  451. 一共有二支隊伍,一支是蘇州隊的,一支是全
  452. guó
  453. de
  454. yíng
  455. yuán
  456. chéng
  457. de
  458.  
  459. zhēn
  460. ràng
  461. rén
  462. xiàn
  463. ā
  464.  
  465. men
  466. wēn
  467. 國各地的營員組成的,真讓人羨慕啊。我們溫
  468. zhōu
  469. lái
  470. de
  471.       
  472. rén
  473.  
  474. xià
  475. jué
  476. xīn
  477. zài
  478. zhè
  479. yíng
  480. duì
  481. zhōng
  482. dào
  483. 州一起來的27個人,也下決心在這次營隊中得到
  484. jīn
  485. lǐng
  486. jīn
  487.  
  488. 金領巾。
  489.  
  490.  
  491. liàn
  492. duì
  493.  
  494. zǎo
  495.  
  496. chī
  497. wǎn
  498. fàn
  499.  
  500. lǐng
  501. hóng
  502. lǐng
  503. jīn
  504.  繼續練隊歌、洗澡、吃晚飯、領紅領巾和
  505. huī
  506. zhāng
  507.  
  508.  
  509. xiàng
  510. jiē
  511. zhe
  512. xiàng
  513. de
  514. huó
  515. dòng
  516.  
  517. ān
  518. pái
  519. dōu
  520. zuò
  521. hǎo
  522. le
  523. 徽章……一項接著一項的活動、安排都做好了
  524.  
  525. men
  526. tǎng
  527. zài
  528. chuáng
  529. shàng
  530. shí
  531. jīng
  532. jiǔ
  533. diǎn
  534. bàn
  535. le
  536.  
  537. zhēn
  538. shì
  539. máng
  540. de
  541. ,我們躺在床上時已經九點半了,真是忙碌的
  542. tiān
  543. ā
  544.  
  545. 一天啊。
  546.  
  547.  
  548. zhè
  549. jiù
  550. shì
  551. cān
  552. jiā
  553. tóng
  554. jun1
  555. de
  556. tiān
  557.  
  558.  這就是我參加童子軍的第一天。
  559.  
  560.  
  561.  
    
   無注音版:童子軍日記
    今天,我六點就起床了,為什么呢?因為今天我要去參加童子軍了。
    爸爸媽媽送我到“鮑牙兔”時,已經有很多人都到這了,大家在一起整裝待發,到了六點半從“鮑牙兔”出發了。汽車開了大約一個小時,我發現路邊的景色變了,山多起來了,原來是已經在高速公路上了。山上時不時會看到有一些涼亭和寺廟,也有很多廣告牌,并且這段路上有很多的隧道,過了差不多十幾個隧道后,我看到了“太湖大水庫”這五個字,我想:難道這離太湖很近。我們不知道還要多久才能到。途中我們經過了幾個服務區,其中一個嘉興服務區我曾經去過的,過了這個服務區后,我們就上了全國最長的橋――杭州灣跨海大橋。我看到海竟然是紅色的,是不是油漂到這來了??可惜沒人告訴我答案。
    坐了六個小時的汽車,終于到了目的地――蘇州國防教育基地。一下車,我們就開始忙得不亦樂乎:一會兒分隊伍,一會兒投票選隊長、副隊長等職務,一會兒又編隊歌、想口號,一會兒又給教官想代號,一會兒又制做隊旗……在這個過程中我榮幸的成為我們隊的“參謀長”。
    該吃中飯了,我們才發現由于太興奮了,還都沒感到餓呢。飯后教官讓我們練唱隊歌。學完隊歌又分宿舍,我分到了311房間,自己整理行李:把自己帶的東西全放在指定的地方。又去教室(1)看老的金領巾的營員升彩條領巾,一共有二支隊伍,一支是蘇州隊的,一支是全國各地的營員組成的,真讓人羨慕啊。我們溫州一起來的27個人,也下決心在這次營隊中得到金領巾。
    繼續練隊歌、洗澡、吃晚飯、領紅領巾和徽章……一項接著一項的活動、安排都做好了,我們躺在床上時已經九點半了,真是忙碌的一天啊。
    這就是我參加童子軍的第一天。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.guajitouzhu.com:巫溪县| www.changlonggy.com:余江县| www.le-bon-debarras.com:齐齐哈尔市| www.1844noaging.com:庆阳市| www.lx9188.com:定日县| www.blissfulrituals.com:皮山县| www.982130.com:西林县| www.bdkindustries.com:嘉禾县| www.jfsjt.com:万安县| www.estadonacionalespanol.com:栖霞市| www.snrtyre.com:磐安县| www.healthinsurancenewyork.net:壶关县| www.asksworld.com:锦屏县| www.wrenandlark.net:探索| www.tjhaier-kt.com:鸡西市| www.blimprobotics.com:永善县| www.hg97345.com:新源县| www.swaggjewels.com:稷山县| www.fotoprincipediano.com:荥阳市| www.jnshengping.com:海口市| www.holytemplenc.org:裕民县| www.trottracker.com:萨迦县| www.pdqez.com:兴安县| www.aaotimepasskarain.com:民乐县| www.sx888fc.com:兰考县| www.gcgazette.com:丹江口市| www.coulsounds.com:浮梁县| www.23682368.com:石林| www.zzhfjx.com:潜江市| www.kbcnewshub.com:南通市| www.chungcuhanoimoi.net:洛扎县| www.0735qy.com:鲜城| www.kctkp.cn:泗阳县| www.pairtrip.com:德江县| www.qpjmw.com:柞水县| www.raysofeducation.org:绍兴县| www.zhenai188.com:龙山县| www.5677k.com:广南县| www.931821.com:深水埗区| www.wh-leadlaser.com:虞城县| www.qlookups.com:湛江市| www.woodenfences.org:乐山市| www.musicofiles.com:嘉黎县| www.dom19.com:吴川市| www.myserverfortest.com:福贡县| www.duchang999.com:永善县| www.cnzqhc.com:阳春市| www.044m.com:江都市| www.cp7330.com:南涧| www.1shoupifa.com:武定县| www.myzhaosf.com:张家港市| www.cp5159.com:新疆| www.wugongjie.com:阜新市| www.bjcbjc.com:格尔木市| www.s9893.com:锡林郭勒盟| www.szabo-enterprises.com:甘孜| www.kylegreerrocks.com:鹰潭市| www.lakehousemitchell.com:星座| www.aalvareznobell.com:鄂尔多斯市| www.kagithanecicekci.com:湖北省| www.cnsc-cts.com:云梦县| www.fzu123.com:衡东县| www.lauragottlieb.com:乐至县| www.moretoken.org:沙洋县| www.biosourcepharm.com:武宁县| www.jljpm.com:新和县| www.hg51456.com:六盘水市| www.rynhd.com:确山县| www.aeroflex-cargo.com:太仓市| www.wzxj888.com:楚雄市| www.hg89456.com:德庆县| www.thejoyryders.com:新巴尔虎左旗| www.andyandnina.com:海晏县| www.cp1105.com:海门市| www.smsactivation.com:隆德县| www.nettensatis.com:东台市| www.qimaoji.com:永福县| www.mitchmustgo.com:治多县| www.mikenatalizio.com:小金县| www.lsyteam.com:镇坪县| www.planetonegame.com:嵊泗县| www.matiastroncoso.com:石屏县| www.amirtarabarasia.com:武隆县| www.diaoseng.com:清流县|