1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 疊軍被

   疊軍被

  5. dié
  6. jun1
  7. bèi
  8. 疊軍被
  9.  
  10.  
  11. dié
  12. bèi
  13. huì
  14. ma
  15. duō
  16. shù
  17. rén
  18. de
  19. huí
  20. kěn
  21. dìng
  22. shì
  23. huì
  24.  
  25.  疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。
  26. dié
  27. jun1
  28. bèi
  29. ne
  30.  
  31. huì
  32. ma
  33.  
  34. dìng
  35. le
  36. ba
  37.  
  38. 那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
  39.  
  40.  
  41. dié
  42. jun1
  43. bèi
  44. shì
  45. men
  46. zhè
  47. jun1
  48. xùn
  49. yào
  50. xué
  51. huì
  52. de
  53. xiàng
  54. zhī
  55.  疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之
  56.  
  57. ér
  58. qiě
  59. hái
  60. shì
  61. zuò
  62. wéi
  63. zhòng
  64. diǎn
  65. lái
  66. xué
  67.  
  68. jun1
  69. xùn
  70. qián
  71. zhōu
  72. lǎo
  73. 一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老
  74. shī
  75. jiù
  76. ràng
  77. men
  78. huí
  79. jiā
  80. yǒu
  81. kōng
  82. liàn
  83. liàn
  84. dié
  85. bèi
  86.  
  87. jun1
  88. bèi
  89. dào
  90. zěn
  91. 師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎
  92. me
  93. dié
  94.  
  95. xīn
  96. méi
  97. yǒu
  98.  
  99. dàn
  100. cóng
  101. diàn
  102. shì
  103. zhōng
  104. kàn
  105. dào
  106. guò
  107. 么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過
  108. jiě
  109. fàng
  110. jun1
  111. shū
  112. shū
  113. dié
  114. hǎo
  115. de
  116. bèi
  117.  
  118. fāng
  119. fāng
  120.  
  121. píng
  122. píng
  123. zhěng
  124. zhěng
  125. 解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整
  126.  
  127. xiàng
  128. kuài
  129. yòng
  130. dāo
  131. qiē
  132. chéng
  133. de
  134.  
  135. dòu
  136. gàn
  137.  
  138.  
  139. men
  140. shì
  141. yòng
  142. shí
  143. ,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什
  144. me
  145. fāng
  146. dié
  147. chéng
  148. de
  149. ne
  150.  
  151. zhēn
  152. ràng
  153. bǎi
  154. jiě
  155.  
  156. 么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
  157.  
  158.  
  159. jiàn
  160. xiàng
  161. zhī
  162. dāi
  163. tóu
  164. de
  165. zhàn
  166. zài
  167. chuáng
  168. biān
  169.  
  170. kàn
  171. chū
  172.  爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出
  173. le
  174. de
  175. xīn
  176.  
  177. shuō
  178.  
  179.  
  180. jǐn
  181. jǐn
  182.  
  183. shì
  184. shì
  185. xiǎng
  186. xué
  187. dié
  188. bèi
  189. 了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被
  190.  
  191.  
  192. tīng
  193. de
  194. shēng
  195. yīn
  196.  
  197. xiàng
  198. zài
  199. hēi
  200. zhōng
  201. jiàn
  202. dào
  203. le
  204. 子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了
  205. guāng
  206. míng
  207.  
  208. gāo
  209. xìng
  210. jiào
  211. lái
  212.  
  213. shuō
  214.  
  215.  
  216. duì
  217.  
  218. nín
  219. 光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不
  220. shì
  221. zài
  222. duì
  223. dāng
  224. guò
  225. bīng
  226. ma
  227.  
  228. néng
  229. néng
  230. jiāo
  231. dié
  232. jun1
  233. bèi
  234.  
  235.  
  236.  
  237. 是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“
  238. háng
  239.  
  240.  
  241. yīng
  242. hòu
  243.  
  244. jiù
  245. cóng
  246. bèi
  247. guì
  248. chū
  249. tiáo
  250. qīng
  251. báo
  252. 行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄
  253. de
  254. xiǎo
  255. bèi
  256.  
  257. biān
  258. jiǎng
  259. jiě
  260. biān
  261. gěi
  262. zuò
  263. shì
  264. fàn
  265.  
  266. zhàn
  267. zài
  268. páng
  269. 的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁
  270.  
  271. yǎn
  272. jīng
  273. láo
  274. láo
  275. dīng
  276. zhe
  277. de
  278. shuāng
  279. shǒu
  280.  
  281. wéi
  282. kǒng
  283. lòu
  284. diào
  285. ,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個
  286. jiē
  287.  
  288. dài
  289. dié
  290. hǎo
  291. hòu
  292.  
  293. shì
  294. le
  295. biàn
  296.  
  297. 細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比
  298. yǒu
  299. jìn
  300.  
  301. xīn
  302. zhōng
  303. gǎn
  304. dào
  305. yǒu
  306. diǎn
  307. de
  308.  
  309. 一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
  310.  
  311.  
  312. tiān
  313. de
  314. jun1
  315. xùn
  316. kāi
  317. shǐ
  318. le
  319.  
  320. jiāo
  321. guān
  322. jiāo
  323. men
  324. dié
  325. bèi
  326.  五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子
  327. shí
  328.  
  329. gǎn
  330. dào
  331. hěn
  332. qīng
  333. sōng
  334.  
  335. wéi
  336. jīng
  337. jiāo
  338. guò
  339. le
  340.  
  341. 時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,
  342. dìng
  343. huì
  344. yǒu
  345. de
  346. wèn
  347.  
  348. zǎi
  349. guān
  350. chá
  351. jiāo
  352. guān
  353. dié
  354. bèi
  355. 一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被
  356. de
  357. zhòu
  358. de
  359. fāng
  360. yǒu
  361. hěn
  362. de
  363. tóng
  364.  
  365. zhī
  366. hǎo
  367. 子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自
  368. rèn
  369. dǎo
  370. méi
  371.  
  372. lǎo
  373. lǎo
  374. shí
  375. shí
  376. cóng
  377. tóu
  378. xué
  379.  
  380. bèi
  381. yào
  382. dié
  383. hǎo
  384. 認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好
  385. hěn
  386. yǒu
  387. jiǎng
  388. jiū
  389.  
  390. liàn
  391. de
  392. bèi
  393. tài
  394. ruǎn
  395.  
  396. lǎo
  397. shì
  398. dié
  399. chū
  400. 也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出
  401. léng
  402. jiǎo
  403. lái
  404.  
  405. tīng
  406. rén
  407. jiā
  408. shuō
  409. jun1
  410. bèi
  411. jiào
  412. hǎo
  413. dié
  414.  
  415. zǒng
  416. wàng
  417. dào
  418. 棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集
  419. xùn
  420. yíng
  421. néng
  422. shì
  423. jun1
  424. bèi
  425.  
  426. dàn
  427. dào
  428. le
  429. jiàn
  430. réng
  431. shì
  432. mín
  433. yòng
  434. bèi
  435. 訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被
  436.  
  437. xīn
  438. xiǎng
  439.  
  440. zhè
  441. néng
  442. bèi
  443. dié
  444. yào
  445. qiú
  446. ma
  447.  
  448. huì
  449. ,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會
  450.  
  451. xià
  452. jiāo
  453. guān
  454. jìn
  455. lái
  456. le
  457.  
  458. yòu
  459. jiāo
  460. men
  461. dié
  462. bèi
  463.  
  464. de
  465. fāng
  466. ,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法
  467. jiāo
  468. guān
  469. de
  470. fāng
  471. běn
  472. zhì
  473.  
  474. dàn
  475. zài
  476. sān
  477. qiáng
  478. diào
  479.  
  480. bèi
  481. 和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被
  482. léng
  483. jiǎo
  484. de
  485. hòu
  486. yào
  487. zhǎi
  488. xiē
  489.  
  490. fǒu
  491. huì
  492. ruǎn
  493. de
  494.  
  495. léng
  496. jiǎo
  497. 子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角
  498. dié
  499. chū
  500. lái
  501.  
  502. diǎn
  503. míng
  504.  
  505. zhào
  506. yàng
  507. shì
  508. le
  509. xià
  510.  
  511. 也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,
  512. guǒ
  513. rán
  514. yuán
  515. lái
  516. hǎo
  517. kàn
  518. duō
  519. le
  520.  
  521. zhēn
  522. xiàng
  523. suǒ
  524. shuō
  525.  
  526.  
  527. huì
  528. zuò
  529. 果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做
  530. nán
  531.  
  532. zuò
  533. jīn
  534. hái
  535.  
  536.  
  537. 也弗難,做撥筋骸。”
  538.  
  539.  
  540. dié
  541. bèi
  542. jǐn
  543. jǐn
  544. shì
  545. zhè
  546. jun1
  547. xùn
  548. zhōng
  549. de
  550. fèn
  551.  
  552. jun1
  553. xùn
  554.  疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓
  555. suī
  556. rán
  557. jīng
  558. jié
  559. shù
  560.  
  561. dàn
  562. duì
  563. de
  564. rén
  565. shēng
  566. kǎo
  567. yàn
  568. hái
  569. yuǎn
  570. yuǎn
  571. méi
  572. yǒu
  573. 雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有
  574. jié
  575. shù
  576.  
  577. jīn
  578. hòu
  579. yào
  580. zǒu
  581. de
  582. dìng
  583. huì
  584. gèng
  585. zhǎng
  586.  
  587. gèng
  588. yuǎn
  589.  
  590. 結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
  591.  
  592.  
  593.  
    
   無注音版:疊軍被
    疊軍被
    疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
    疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
    爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
    五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做也弗難,做撥筋骸。”
    疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.violinstudiova.com:绵竹市| www.gparkin.com:老河口市| www.beardiac.com:石城县| www.tengbo688.com:海南省| www.cachuongcollagen.com:云安县| www.gx-dg.com:罗田县| www.d5828.com:伊金霍洛旗| www.happyholiday-gd.com:方正县| www.zzzsd.com:洪湖市| www.mitchmustgo.com:兴隆县| www.955461.com:射洪县| www.ideabridgepromos.com:金门县| www.kaimasu-online.com:道孚县| www.bookingcomuk.com:高青县| www.zhongchentebao.com:独山县| www.africanshawlsupplier.com:张家港市| www.ipcstz-africa.org:分宜县| www.cp9771.com:鹰潭市| www.zoneii.com:长岭县| www.xinxinglin.net:镇江市| www.zibohonglu.com:启东市| www.miguelduhamel.com:荣成市| www.cmacgmlogistics.com:嘉定区| www.franczyzy.com:庆阳市| www.mytrendwatch.com:盐城市| www.blackspaceidp.com:新竹市| www.suprasneakersbuy.com:绵竹市| www.88888888666666.cn:高密市| www.fam-love.com:广宗县| www.mobilespiele.org:枣庄市| www.juandavidperafan.com:昭苏县| www.jyxjbj.com:潮安县| www.qdsej.com:美姑县| www.udestudio.com:刚察县| www.bateriaslight-infinity.com:孟津县| www.the-kish.com:岳普湖县| www.szjiruicctv.com:积石山| www.bcltw.com:华容县| www.wfhtdr.com:崇州市| www.pzbxyx.com:富源县| www.ldc-ci.com:阳西县| www.resediservice.com:章丘市| www.rjsprafka.com:兴安盟| www.netepan.com:金塔县| www.thetalisker.com:利川市| www.13902948564.com:连云港市| www.xnguopin.com:汽车| www.tl0553.com:延津县| www.pengxing18.com:仙居县| www.999yingcheng.com:裕民县| www.cp5527.com:武强县| www.tjmtw.com:贺州市| www.martabevacqua.com:鸡泽县| www.healthinsurancenewyork.net:博罗县| www.paulovarelahairspace.com:高邑县| www.mushroompipe.com:涞源县| www.campch.com:滁州市| www.zhuoxun0769.com:横峰县| www.ccchz.com:辽源市| www.lavicardesigne.com:泰和县| www.paknts.com:白山市| www.293385.com:财经| www.316gm.com:天气| www.victorhugor.com:广水市| www.hzjjqp.com:米泉市| www.ph581.com:荔波县| www.aganinsuranceagency.com:习水县| www.theeconomicsbook.com:罗田县| www.ntlxx.com:固安县| www.yh9983.com:贺州市| www.oopsireadabookagain.com:利津县| www.autapoleasingowe.net:河曲县| www.ns336.com:马龙县| www.telepoisson.com:凌源市| www.leicestercityjersey.com:渝中区| www.xhttw.com:宜君县| www.cleanhouselimpeza.com:高尔夫| www.jlxkc.com:靖边县| www.ceilidhcostello.com:怀远县| www.im-cosmetics.com:涞水县| www.exteni.com:南昌县| www.chinaaluminumcircle.com:郑州市| www.antonkropotkinsky.com:鄄城县| www.rybyw.cn:越西县|