1. <tt id="aikme"></tt> <tt id="aikme"></tt>
   <rt id="aikme"></rt>
  2. <tt id="aikme"><noscript id="aikme"></noscript></tt>
  3. <rp id="aikme"></rp>
   <source id="aikme"><meter id="aikme"></meter></source>
   <rt id="aikme"></rt>
  4. <rt id="aikme"></rt>
   <source id="aikme"><nav id="aikme"></nav></source>
   小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 散步

   散步

  5. jīn
  6. tiān
  7. xià
  8. jīn
  9. jīn
  10. yǒu
  11. wèi
  12. chī
  13. wán
  14. xiāng
  15. pēn
  16. pēn
  17. de
  18. wǎn
  19. 今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚
  20. fàn
  21.  
  22. zhèng
  23. zài
  24. kāi
  25. shū
  26. bāo
  27.  
  28. shū
  29. běn
  30. zuò
  31. zuò
  32.  
  33. shuō
  34. 飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說
  35.  
  36.  
  37. men
  38. xià
  39. lóu
  40. sàn
  41.  
  42. hǎo
  43. hǎo
  44. ā
  45.  
  46.  
  47.  
  48. hǎo
  49. ā
  50.  
  51. :“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。
  52.  
  53. xìng
  54. fèn
  55. shuō
  56.  
  57. ”我興奮地說。
  58.  
  59.  
  60. xùn
  61. chuān
  62. hǎo
  63. xié
  64.  
  65. zhèng
  66. yào
  67. guān
  68. mén
  69. de
  70. shí
  71. hòu
  72.  
  73. dān
  74. xīn
  75.  我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心
  76. wèn
  77.  
  78.  
  79.  
  80. yào
  81. shí
  82. yǒu
  83. méi
  84. yǒu
  85. dài
  86. ā
  87.  
  88.  
  89.  
  90. méi
  91. 地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒
  92. dài
  93.  
  94.  
  95.  
  96. zhēn
  97. de
  98. méi
  99. dài
  100. ā
  101.  
  102.  
  103. wèn
  104.  
  105.  
  106. jiù
  107. guài
  108. le
  109.  
  110.  
  111. 帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”
  112. jiē
  113. xià
  114. shuō
  115.  
  116.  
  117. āi
  118.  
  119. yuán
  120. lái
  121. shì
  122. zhè
  123. yàng
  124.  
  125. hài
  126. 爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛
  127. jīng
  128. chǎng
  129.  
  130.  
  131. chuǎn
  132. zhe
  133. shuō
  134.  
  135. gōng
  136. shí
  137. jiān
  138.  
  139. jiù
  140. dào
  141. 驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到
  142. le
  143. lóu
  144.  
  145. 了一樓。
  146.  
  147.  
  148. men
  149. zǒu
  150. chū
  151. diàn
  152. tīng
  153.  
  154. zǒu
  155. jìn
  156. cǎo
  157. píng
  158.  
  159. zhī
  160. jiàn
  161. hóng
  162.  我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅
  163. piàn
  164.  
  165. piàn
  166.  
  167. huáng
  168. piàn
  169.  
  170. kàn
  171. yǎn
  172. huā
  173. liáo
  174. luàn
  175.  
  176. liǔ
  177. 一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳
  178. shù
  179. zài
  180. àn
  181. biān
  182. kào
  183. zhe
  184.  
  185. liǔ
  186. shù
  187. le
  188.  
  189. liǔ
  190. de
  191. yán
  192. shì
  193. cuì
  194. 樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠
  195. de
  196.  
  197. yuǎn
  198. yuǎn
  199. de
  200. kàn
  201. liǔ
  202.  
  203. jiù
  204. xiàng
  205. xiàn
  206. de
  207. yīn
  208. 綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符
  209.  
  210. fàng
  211. yǎn
  212. wàng
  213.  
  214. shuǐ
  215. zài
  216. huá
  217. liú
  218. zhe
  219.  
  220. zài
  221. 。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌
  222. chàng
  223. zàn
  224. měi
  225. chūn
  226. tiān
  227. de
  228.  
  229. zài
  230. wǎng
  231. yòu
  232. biān
  233. zǒu
  234.  
  235. sān
  236. táo
  237. shù
  238. yǐn
  239. 唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱
  240. yǐn
  241. yuē
  242. yuē
  243. de
  244. chū
  245. xiàn
  246. zài
  247. yǎn
  248. qián
  249.  
  250. sān
  251. táo
  252. shù
  253. pái
  254. chéng
  255. le
  256. sān
  257. jiǎo
  258. 隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角
  259. xíng
  260.  
  261. hǎo
  262. xiàng
  263. yǒu
  264. rén
  265. zài
  266. qiú
  267. men
  268. bāng
  269. bāng
  270. de
  271. máng
  272.  
  273. sān
  274. táo
  275. shù
  276. 形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹
  277. cái
  278. pái
  279. chéng
  280. sān
  281. jiǎo
  282. xíng
  283. de
  284.  
  285. táo
  286. huā
  287. jīng
  288. kāi
  289. shǎo
  290. le
  291.  
  292. hóng
  293. hóng
  294. 才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅
  295. de
  296. xiàng
  297. lái
  298. le
  299.  
  300. cái
  301. hài
  302. xiū
  303. liǎn
  304. dōu
  305. hóng
  306. le
  307.  
  308. cóng
  309. yuǎn
  310. 的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠
  311. chù
  312. kàn
  313.  
  314. táo
  315. huā
  316. xiàng
  317. shì
  318. wèi
  319. xiǎo
  320. niáng
  321. zài
  322. xiàng
  323. men
  324. wēi
  325. xiào
  326.  
  327. xiàng
  328. 處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向
  329. men
  330. zhāo
  331. zhāo
  332. shǒu
  333.  
  334. 我們招招手。
  335.  
  336.  
  337. dùn
  338. shí
  339. bèi
  340. zhè
  341. huā
  342. jǐn
  343. de
  344. jǐng
  345. zhù
  346. le
  347.  
  348. jiào
  349.  我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺
  350. zhè
  351. shì
  352. zài
  353. píng
  354. fán
  355. de
  356. cǎo
  357. píng
  358. shàng
  359.  
  360. ér
  361. shì
  362. zài
  363. shì
  364. wài
  365. táo
  366. yuán
  367.  
  368. 得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。
  369. rán
  370.  
  371. guài
  372. wèn
  373.  
  374.  
  375.  
  376. zài
  377. kàn
  378. shí
  379. me
  380.  
  381. 突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,
  382. yǒu
  383. shí
  384. me
  385. hǎo
  386. kàn
  387. de
  388.  
  389. gǎn
  390. jǐn
  391. huí
  392. jiā
  393.  
  394.  
  395. zhè
  396. shí
  397. hóu
  398.  
  399. 那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我
  400. cái
  401. xǐng
  402. guò
  403. lái
  404.  
  405. shuō
  406.  
  407.  
  408. méi
  409.  
  410.  
  411. méi
  412. shí
  413. me
  414.  
  415.  
  416. kāi
  417. cǎo
  418. 才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草
  419. píng
  420. de
  421. shí
  422. hòu
  423.  
  424. kàn
  425. le
  426. xià
  427. táo
  428. shù
  429.  
  430. zhè
  431. shí
  432. fēng
  433. chuī
  434. lái
  435. le
  436.  
  437. táo
  438. 坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃
  439. shù
  440. zài
  441. yáo
  442. huǎng
  443.  
  444. zài
  445. xiàng
  446. zhāo
  447. zhāo
  448. shǒu
  449.  
  450. shuō
  451.  
  452.  
  453. zài
  454. jiàn
  455.  
  456. 樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,
  457. xiǎo
  458. péng
  459. yǒu
  460.  
  461. huān
  462. yíng
  463. zài
  464. dào
  465. cǎo
  466. píng
  467. shàng
  468. lái
  469.  
  470.  
  471. 小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
  472.  
  473.  
  474. zhè
  475. sàn
  476. zhēn
  477. kāi
  478. xīn
  479.  
  480. ràng
  481. liú
  482. lián
  483. wàng
  484. fǎn
  485.  
  486.  這次散步真開心!讓我流連忘返。
  487.  
  488.  
  489.  
    
   無注音版:散步
    今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說:“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。”我興奮地說。
    我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到了一樓。
    我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向我們招招手。
    我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
    這次散步真開心!讓我流連忘返。
    

   小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

   Powered by 小學生日記大全www.inpoker88.com© 2012 www.inpoker88.com Inc.
   Copyright © 2010 小學生日記大全

   辽宁11选5 www.ontwolegs.com:荆州市| www.jhjzqc.com:新昌县| www.bumibuana.com:锡林浩特市| www.palliaclubekm.com:安阳市| www.cp7769.com:石景山区| www.awov.org:合江县| www.cp7729.com:浦东新区| www.rubinsteintaybi.org:阜南县| www.sznks.com:邵阳县| www.clubefarroupilha.com:新建县| www.mmnnb.com:鹤峰县| www.avalonwarriors.com:阿合奇县| www.lidadz.com:偏关县| www.ewunthegun.com:株洲市| www.micheray.com:临澧县| www.wagescout.com:喜德县| www.wpudining.com:于田县| www.99069vv.com:都江堰市| www.commonelementllc.com:阿拉善盟| www.bulkemailonline.com:东至县| www.559367.com:彭泽县| www.gz-goodhappy.com:黄浦区| www.tryinghardminimalist.com:黄浦区| www.cp5583.com:朝阳区| www.shunda-steel.com:九寨沟县| www.aidaomu.com:木兰县| www.ukmagic.net:卓尼县| www.r7678.com:嵊州市| www.griffithinstituteprints.com:南城县| www.421zj.com:屏山县| www.sadosanmakina.com:通州市| www.motorhomevalue.com:石泉县| www.practicalitstrategy.com:铜梁县| www.tjajd.com:资中县| www.shshangxin.com:米易县| www.cancerdude.com:峨眉山市| www.achetervigrxplus.com:游戏| www.bkentertainments.com:漠河县| www.564rr.com:峡江县| www.jiaxinleather.com:资源县| www.cjbzg.cn:兰溪市| www.cdhdlgs.com:土默特左旗| www.hust-hy.com:高台县| www.ynrlb.com:图木舒克市| www.gbbsrh.com:蒙山县| www.kpryw.cn:贡山| www.lxgggs.com:新丰县| www.yujiangquan.com:亳州市| www.paltinumxtal.com:搜索| www.jf1298.com:玉林市| www.hg50345.com:黎城县| www.jiechangjs.com:鹤壁市| www.uearbitrage.com:儋州市| www.dictionarios.com:曲沃县| www.zumbafarnorthcoast.com:德化县| www.lakehousemitchell.com:蓬安县| www.telepoisson.com:勐海县| www.resortprincipidipiemonte.com:伊春市| www.shermantheband.com:闽清县| www.r3diamonds.com:涞水县| www.yz-tygy.com:和静县| www.zsfulinmen.com:精河县| www.adipexdietpillblog.com:社会| www.lts-portal.org:南宁市| www.bunnykitten.com:灵璧县| www.tjgelidianqi.com:文水县| www.eng-tech-group.com:巨鹿县| www.story-of-us.com:英山县| www.r-bowlder.com:锡林郭勒盟| www.ym559.com:嘉禾县| www.cancerdude.com:武定县| www.03181717.com:温州市| www.afgj642.com:名山县| www.mofo-nyc.com:南华县| www.ofnail.com:乃东县| www.curlytoppipeco.com:左权县| www.zheduowang.com:萝北县| www.cnlokuki.com:仙居县| www.wxjieyun.com:阳高县| www.uhugame.com:泽州县| www.dj-ruki.com:华池县| www.la-esperanca.com:蓝田县| www.youetme.com:马山县| www.alexandralipkova.com:肥东县|